Avfuktning Krypgrund

Har du fuktproblem och mögel i din krypgrund och bor i Norrköping med omnejd i Östergötland? Kontakta oss på FrejaE!

Avfuktning krypgrund & mögelsanering

Misstänker du att du är i behov av avfuktning av krypgrund? Kanske till och med en mögelsanering? Något som ofta hänger ihop med ovanstående frågeställningar är hur ofta du ser över husets krypgrund. Du som bor i ett hus med krypgrund bör vara extra uppmärksam så att inte för höga värden av fukt eller i värsta fall långt gångna mögelangrepp hunnit etablera sig där. För just krypgrunden är ett extra utsatt område för fukt- och mögelskador. Särskilt den krypgrund man inte undersökt under lång tid och därmed kanske inte tagit hand om den på rätt sätt.

Speciellt utsatt är en krypgrund som har ventilation med intag av utomhusluft. Sommarvärmen med dess högre luftfuktighet förs då in i krypgrunden och beroende på hur det ser ut där kan denna luftfuktighet påverka grunden negativt. Tyvärr är det som så att en fuktskada eller ett mögelangrepp i krypgrunden inte upptäcks förrän huset säljs vidare eller när någon i boendet (familjen) börjar få sjukdomssymptom. Så vid minsta misstanke om fukt- eller mögelproblem i krypgrunden, kontakta oss. Det sparar pengar och familjens hälsa prioriteras.

För att åtgärda fukt- och mögelsanering i krypgrund behöver vi först undersöka omfattningen på problemet. Efter anpassad avfuktning och/eller mögelsanering så går vi igenom resultatet och ger information om vad man eventuellt bör tänka på framöver.

Så går vi tillväga…

Grön ikon

Telefon eller mailkontakt

Det börjar med ett telefonsamtal eller mail där vi bestämmer en tid för kontroll, vi vill alltid se objekten på plats för att kunna offerera så väl anpassade lösningar som möjligt.

Besök, åtgärdsbehov och förslag

Efter besöket, eller under besöket, går vi igenom och diskuterar eventuella problem. Vid åtgärdsbehov kommer vi med ett förslag på lösning på ert fukt och mögel/mikrobiella problem. Vi går här igenom offerten med er så ni vet vad som skall göras och åtgärdas.

Grön ikon

Beställning av avfuktning och/eller mögelsanering

Vid beställning av åtgärd för ert fukt/mögelproblem så kommer vi överens om datum för avfuktning/mögelsanering och normalt sett sker detta inom ett par veckor om så önskas.

Grön ikon

Resultatgenomgång

Efter utfört arbete går vi igenom insatsen med er så ni har koll på er fastighet.

Välkommen att höra av dig till oss på FrejaE, vi har lösningen på dina fukt- och mögelproblem!

mögelsanering vind

Ibland ser det ut som det har brunnit, men mögel kan se olika ut beroende på i vilken omfattning problemet är.

mögel källare

Före-bild! Långt gångna fukt- och mögelproblem kräver rätt åtgärd i form av specialanpassad avfuktning och mögelsanering.

mögelsanering källare

Efter-bild! Så här fint kan resultatet bli efter kvalificerad åtgärdsbehandling. Vi får ordning på det mesta!