Kontakt

Fredrik Erichsen

Ållonö Säteri Lantmästarbostaden

610 31 Vikbolandet

0708 45 45 36

E-post: fredrik@frejae.se

Vi tar emot beställning av jobb på: freja@allono.se

Jari Leppälahti

070-721 55 17

E-post: freja@allono.se