Välkommen till FrejaE

Vi är det lilla företaget med de STORA kundrelationerna,

som utför jobben effektivt och med lång erfarenhet av sanering.

Välkommen att kontakta oss

Fredrik 070 845 4536

Jari 070 721 55 17